دانشگاه های ترکیه

10 دانشگاه برتر ترکیه که مورد تایید ایران است.

 15 دانشگاه دولتی و خصوصی در ترکیه هستند که دانشجویانی که از این دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، مدرکشان مورد تایید وزارت علوم و بهداشت ایران است.

در این مقاله 10 دانشگاه از دانشگاه های مورد تایید را با عنوان دانشکده های آنها نام می بریم:

1.  دانشگاه آجی بادم

 • رتبه جهانی: 1001

دانشکده ها: 

 • پزشکی
 • داروسازی
 • علوم بهداشت
 • هنر
 • مهندسی

 دانشگاه آجی بادام

2. دانشگاه باهچه شهیر

 • رتبه جهانی: 1001

دانشکده ها:

 • علوم بهداشت
 • اقتصاد و امور اداری
 • حقوق
 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • معماری و طراحی
 • علوم تربیتی
 • ارتباطات
 • مهندسی
 • خلبانی
 • علمی و کاربردی

 دانشگاه باهچه شهیر

3. دانشگاه مارمارا

 • رتبه جهانی: 1001

دانشکده ها:

 • معماری و طراحی
 • علوم بهداشتی
 • دندانپزشکی
 • علوم سیاسی
 • مهندسی
 • پزشکی
 • داروسازی
 • ارتباطات
 • اقتصاد و امور اداری
 • علوم پایه
 • علمی کاربردی
 • تربیت بدنی
 • تکنولوژی

 دانشگاه مارمارا

4. دانشگاه باشکنت

 • رتبه جهانی: 2547

دانشکده ها:

 • معماری و طراحی و هنر
 • علوم تربیتی
 • بازرگانی
 • دندانپزشکی
 • پزشکی
 • حقوق
 • مهندسی
 • داروسازی
 • ارتباطات
 • اقتصاد و امور اداری
 • علوم پایه

 

دانشگاه باشکنت

5. دانشگاه آتاتورک

 • رتبه جهانی: 183

دانشکده ها:

 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • داروسازی
 • پرستاری
 • علوم اجتماعی
 • مهندسی
 • الهیات
 • ادبیات
 • کشاورزی
 • هنرهای زیبا
 • معماری و طراحی
 • علوم بهداشتی
 • تربیت بدنی
 • گردشگری
 • دامپزشکی

دانشگاه اتاتورک

6. دانشگاه حاجت تپه

رتبه جهانی: 801- 1000

دانشکده ها:

 • دندانپزشکی
 • داروسازی
 • ادبیات
 • علوم تربیتی
 • فیزیوتراپی و توانبخشی
 • حقوق
 • مهندسی
 • ارتباطات
 • تربیت بدنی
 • هنر های زیبا
 • پرستاری
 • پزشکی
 • معماری و طراحی
 • اقتصاد و امور اداری

7. دانشگاه یدی تپه

 • رنک دانشگاه: 1001

دانشکده ها:

 • دندانپزشکی
 • داروسازی
 • علوم پایه
 • هنر های زیبا
 • حقوق
 • اقتصاد و اداری
 • مهندسی
 • معماری و طراحی
 • علوم بهداشتی
 • علوم تجارت و بازرگانی
 • پزشکی
 • ارتباطات

 

دانشگاه یدی تپه

8. دانشگاه کوچ

 • رنک جهانی: 465

دانشکده ها:

 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • علوم بهداشتی
 • فنی و مهندسی
 • ارتباطات
 • حقوق
 • اقتصاد و اداری

دانشگاه کوچ 

9. دانشگاه استانبول

 • رنک جهانی: 801- 1000

دانشکده ها:

 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • داروسازی
 • پرستاری
 • حقوق
 • معماری و طراحی
 • کامپیوتر و ارتباطات
 • اقتصاد و اداری
 • ادبیات

 

 

دانشگاه استانبول

10. دانشگاه آنکارا

 • رنک جهانی: 801- 1000

دانشکده ها:

 • زبان و تارخ و جغرافیا
 • داروسازی
 • علوم تربیتی
 • هنرهای زیبا
 • پرستاری
 • حقوق
 • الهیات
 • ارتباطات
 • علوم سیاسی
 • مهندسی
 • علوم بهداشتی
 • دامپزشکی
 • کشاورزی

 دانشگاه انکارا

 • برای تحصیل در رشته های برتر در این دانشگاه های مورد تایید با سفیر همراه باشید ….

آینده شما: اعتبار ماست

برچسب‌ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند