نحوه اخذ مجوز اقامت چگونه است؟

نحوه اخذ مجوز اقامت چگونه است؟

یکی از سوال هایی که زیاد پرسیده می شود “اقامت چیست؟” می باشد. مجوز اقامت عبارتست از مجوزی که یک فرد خارجی به هنگامی که می خواهد بیشتر از زمان ویزای خود در کشور دیگری اقامت داشته باشد ملزم به اخذ آن می باشد. گروه سفیر برای دوستان متقاضی مجوز اقامت با کمترین هزینه و حداقل زمان ممکن فعالیت می نماید.

نحوه اخذ مجوز اقامت

نحوه اخذ مجوز اقامت پرسشی است که اتباع خارجی که به کشور ترکیه سفر می کنند و خانواده‌های ترکی که مهمانان خارجی دارند با آن مواجه می گردند. مجوز اقامت با مراجعه به دوائر مهاجرت مربوط یه شهری که خارجی در آن مستقر است اخذ می گردد. در ابتدا بصورت آنلاین درخواست مجوز در سامانه ثبت می گردد. بعد از آماده شدن مدرک قرار حضوری و سایر مدارک لازم فرد خارجی در تاریخ اخذ شده از دفتر مهاجرت حضورا به اداره مهاجرت مراجعه نموده و تمامی مدارک لازم را به کارمند اداره مهاجرت تحویل می دهد. پس از این مرحله کمیسیون اداره مهاجرت تقاضا را بررسی کرده و در صورت نبودن مشکلی تقاضای مجوز اقامت تایید می گردد. مرحله نهایی ارسال کارت اقامت تبعه بیگانه به آدرس تبعه از طرف اداره مهاجرت می باشد.

مدارک لازم برای اخذ مجوز اقامت

قبل از اینکه به مدارک لازم برای اخذ مجوز اقامت بپردازیم باید بهتربن نوع مجوز اقامت برای شخص خارجی را مشخص نمائیم. بعد از اینکه نوع مجوز اقامت مشخص گردید مدارک لازم باید برای مجوز اقامت تهیه گردد. برای اتباع خارجی که به تازگی به ترکیه سفر کرده اند و برای اتباع خارجی که بصورت قانونی بیش از 8 سال اقامت نداشته اند مجوز اقامت کوتاه مدت درخواست می گردد. درخواست مجوز های کوتاه مدت اکثرا به صورت مجوز اقامت توریستی صورت می پذیرد. ولی بنا به تصمیم جدید اداره مهاجرت مجوزهای اقامت کوتاه مدت توریستی را فقط یکبار می توان اخذ نمود. به همین خاطر با تعیین نمودن نوع دیگر از مجوزهای اقامت با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا بهترین نوع مجوز اقامت برای شما انتخاب گردد.

 نحوه اخذ مجوز اقامت چگونه است؟

مدارک لازم برای اخذ مجوز اقامت کوتاه مدت توریستی

 • اخذ فرم ملاقات حضوری (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • بیمه نامه شخصی سلامت (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • قبوض پرداختی عوارض های دولتی (از طرف کارشناسان ما انجام می گردد)
 • قرارداد اجاره مکان اقامت خارجی که قرارداد باید به نام فرد خارجی بوده و به تائید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد
 • شماره دارائی
 • اصل و کپی گذرنامه
 • مدارک درآمدی فرد خارجی

از مدارک مورد نیاز برای مجوز اقامت توریستی اعم از قرارداد اجاره و مدارک درآمد را فرد خارجی نتواند ارائه دهد می تواند از یک تبعه ترک این مشکل را حل نماید. سوال اینجاست که این موضوع چگونه می تواند انجام پذیرد؟ برای استفاده از خدمات مشاوره ای ما و ایجاد راه حل های مفید برای شما حتما با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مدارک لازم برای اخذ مجوز کوتاه مدت جهت درمان

 • اخذ فرم ملاقات حضوری (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • بیمه نامه شخصی سلامت (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • قبوض پرداختی عوارض های دولتی (از طرف کارشناسان ما انجام می گردد)
 • قرارداد اجاره مکان اقامت خارجی که قرارداد باید به نام فرد خارجی بوده و به تائید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد
 • شماره دارائی
 • اصل و کپی گذرنامه
 • مدارک درآمدی فرد خارجی

 نحوه اخذ مجوز اقامت چگونه است؟

مدارک لازم برای اخذ مجوز اقامت کوتاه مدت از طریق اموال غیرمنقول

 • اخذ فرم ملاقات حضوری (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • بیمه نامه شخصی سلامت (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • قبوض پرداختی عوارض های دولتی (از طرف کارشناسان ما انجام می گردد)
 • برگه رسمی نشان دهنده تملک ملم از طرف متقاضی (سند ملک فرد خارجی)
 • شماره دارائی
 • اصل و کپی گذرنامه
 • مدارک درآمدی فرد خارجی

مدارک لازم برای اخذ مجوز اقامت کوتاه مدت از طریق ثبت شرکت

 • اخذ فرم ملاقات حضوری (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • بیمه نامه شخصی سلامت (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • قبوض پرداختی عوارض های دولتی (از طرف کارشناسان ما انجام می گردد)
 • برگه فعالیت شرکت که به تائید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد.
 • تابلوی دارائی که به تائید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد.
 • روزنامه سجل تجاری که به تائید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد.
 • نمونه امضاء صاحباً امضا شرکت که به تائید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد.
 • شماره دارائی
 • اصل و کپی گذرنامه
 • مدارک درآمدی فرد خارجی

مدارک لازم برای اخذ اقامت کوتاه مدت برای استفاده از کلاس‌‌های آموزش زبان ترکی

 • اخذ فرم ملاقات حضوری (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • بیمه نامه شخصی سلامت (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • قبوض پرداختی عوارض های دولتی (از طرف کارشناسان ما انجام می گردد)
 • نامه  اشتغال به تحصیل از مرکز مجاز ارائه کلاس های زبان ترکی که باید امضاء شده و ممهور باشد.
 • قرارداد اجاره ی مکان اقامت خارجی که قرارداد باید به نام فرد خارجی بوده و به تائید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد
 • شماره دارائی
 • اصل و کپی گذرنامه
 • مدارک درآمدی فرد خارجی

 نحوه اخذ مجوز اقامت چگونه است؟

مدارک لازم برای اخذ اقامت کوتاه مدت برای افرادی که می‌خواهند در مراکز دولتی آموزش ببینند، تحقیق انجام دهند و کار آموزی بگذرانند

 • اخذ فرم ملاقات حضوری (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • بیمه نامه شخصی سلامت (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • قبوض پرداختی عوارض‌های دولتی (از طرف کارشناسان ما انجام می گردد)
 • اخذ نامه از مرکز دولتی ارائه دهنده دوره آموزشی، تحقیقاتی، کارآموزی که باید اطلاعاتی از قبیل مدت زمان مورد نیاز فرد خارجی و محل برگزاری این دوره را دارا باشد و باید امضاء شده و ممهور باشد.
 • قرارداد اجاره مکان اقامت خارجی که قرارداد باید به نام فرد خارجی بوده و به تائید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد
 • شماره دارائی
 • اصل و کپی گذرنامه
 • مدارک درآمدی فرد خارجی

مدارک لازم برای اخذ مجوز اقامت کوتاه مدت برای افرادی که از مجوز اقامت خانواده خارج شده‌اند

 • اخذ فرم ملاقات حضوری (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • بیمه نامه شخصی سلامت (از طرف کارشناسان ما اخذ می گردد)
 • قبوض پرداختی عوارض های دولتی (از طرف کارشناسان ما انجام می گردد)
 • حکم طلاق صادره از دادگاه (اگر بعد از سه سال و یا بیش از سه سال از تبعه ترک جدا شده باشد باید حکم دادگاه را به همراه داشته باشد؛ اگر به علت خشونت درون خانواده حکم طلاق جاری شده باشد این حکم کفایت کرده و نیاز به سه سال زندگی مشترک نمی باشد.)
 • قرارداد اجاره  مکان اقامت خارجی که قرارداد باید به نام فرد خارجی بوده و به تائید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد
 • شماره دارائی
 • اصل و کپی گذرنامه
 • مدارک درآمدی فرد خارجی
 • اصل و کپی مجوز اقامت قبلی شخص

برای انجام اموری از قبیل اخذ مجوز اقامت، اخذ مجوز اقامت کوتاه مدت، اقامت طولانی مدت، مجوز کار، تبعیت ترکیه با تماس بگیرید و از کارشناسان ما مشاوره‌های لازم برای انجام درست و بدون نقص کار در کوتاهترین زمام و با کمترین هزینه را دارا باشید.

برچسب‌ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند