عملیات معادل سازی مدارک تحصیلی

عملیات معادل سازی مدارک تحصیلی

نحوه مراجعه و مدارک مورد نیاز

الف)

عملیات معادل سازی براساس شرایط و ضوابط تعیین شده از طرف شورای عالی آموزش و بصورت شخصی و یا از طریق وکیلی که دارای وکالت نامه رسمی از متقاضی می باشد بر اساس مدارک قید شده در زیر صورت می پذیرد.

 • فرم تقاضا
 • برای اتباع ترکیه فتوکپی شناسنامه ای که حاوی کد ملی ترکیه می باشد و برای اتباع خارجی فتوکپی کارت شناسائی معتبر صادر شده از مراجع کشور خود (کپی گذرنامه معتبر)
 • اصل مدرک دانشگاهی که برای معادل سازی درخواست شده است به همراه کپی و ترجمه ترکی مورد تائید سفارت های ترکیه در کشور مبدا و یا دفتر خانه های رسمی ترکیه (هم فتوکپی و هم ترجمه مدارک باید تائید گردد.)
 • اصل ریز نمرات و ساعات دروس گذرونده شده در تمامی دوره تحصیل (Official Transcript)، برای کسانی که از دانشگاه های کشورهای اتحادیه اروپا فارغ التحصیل شده اند اصل پیوست مدرک تحصیلی (diploma supplement) به همراه کپی و ترجمه ترکی تائید شده از طرف سفارت های ترکیه در کشور مبداء و یا دفترخانه های رسمی ترکیه، برای کسانی که امکان ارائه پیوست مدرک وجود ندارد نامه ای دال بر اینکه چرا نمی توانند ارائه دهند که باید از دانشگاه مربوطه و یا یکی از مراجع زیربط کشور مورد نظر اخذ گردد الزامی می باشد.
 • اگر از دانشگاهی که فرد متقاضی فارغ التحصیل شده است دروسی را بصورت انتقالی از دانشگاه دیگری منتقل نموده باشد باید اصل ریز نمرات این دروس را نیز (Official Transcript) کپی و ترجمه نموده و پس از اخذ تائیدیه از سفارت ترکی و یا دفترخانه ای رسمی ترکیه ارائه دهد.
 • در مواقعی که شورای عالی آموزش طبق ضوابط و قوانین مشخص می نماید؛ اصل گواهی تحصیلی و یا اصل مدرک دانشگاهی به همراه کپی آن که به تائید سفارت ترکیه و یا دفاتراسناد رسمی ترکیه رسیده باشد.
 • از متقاضیانی که تبعه ترک هستند اصل تمامی گذرنامه های مورد استفاده شده در مدت زمان تحصیل، صفحاتی که مهر ورود و خروج در آن حک شده باشد بصورت کپی خوانا و تائید شده از طرف سفارت های کشور ترکیه و یا دفاتر رسمی اسناد ترکیه؛ اخذ نامه ای از مدیریت امنیت نشان دهنده ورود و خروج متقاضی می باشد؛ از متقاضی دو تبعه هم نامه ای دال بر اینکه نشان دهد که فرد متقاضی در طول مدت زمان تحصیل در کشوری که تحصیل انجام می شده اقامت داشته است.
 • متقاضیانی که تبعه ترکیه بوده و موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه های خارج از ترکیه که از طریق سیستم امتحان گزینش و اسکان ترکیه پذیرش دانشجو انجام می دهند فارغ التحصیل شده باشند، از متقاضیانی که از داشگاه های جمهوری ترک قبرس شمالی فارغ التحصیل شده اند، از متقاضیانی که از دانشگاه هایی که  بر مبنای حقوق کشور جمهوری ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی بر مبنای قرارداد بین المللی مورد تائید همدیگر هستند، نتیجه آزمون گزینش و اسکان دانشجو در سالی که تحصیلات عالیه خود را شروع نموده اند که منجر به قبولی در دانشگاه مربوطه شده است را باید همراه داشته باشند.
 • متقاضیانی که در بدو ورود به دانشگاه و در سال اول اگر دوره ی پیش دانشگاهی گذرانده باشند مدرک قبولی این دوره را نیز باشد ارائه دهند.
 • در مواقع درخواست معادل سازی برای مدارک فوق لیسانس نمونه پایان نامه فوق لیسانس در دو نسخه که یکی بصورت هارد کپی و دیگری به صورت الکترونیکی باید باشد به همراه جلد و خلاصه پایان نامه که به ترکی ترجمه شده و به تائید سفارت ترکیه و یا دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد به همراه یک کپی تائید شده باید ارائه گردد.
 • نامه درخواست متقاضی که شامل دلیل درخواست معادل سازی می باشد برای اتباع بیگانه در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس
 • علاوه بر مدارک درخواستی در چارچوب ضوابط و قوانین، مدرکی درخواست گردد نوع این مدارک از طرف شورای عالی آموزش مشخص خواهد شد.
ب)

به اشخاصی که برای معادل سازی مراجعه نموده اند پس از دریافت مدارک از طرف سازمان برگه ای که حاوی تاریخ و شماره می باشد و نشان دهنده تحویل داده شدن مدارک می باشد تحویل داده می شود.

ج)

در صورت وجود نواقص در مدارک ارائه شده، درخواست مدارک اضافی بعد از بررسی اولیه پرونده، بر اساس نوع مدارک درخواستی، شورا مدت زمانی را برای ارائه این مدارک مذکور در نظر گرفته و به متقاضی اعلام می نماید. در صورت نیاز با درخواست متقاضی می توان زمان اضافه هم جهت تحویل مدارک از شورا اخذ نمود. اگر مدارک مورد درخواست در زمان مقرر شده از طرف متقاضی تهیه نشده و تحویل داده نشود درخواست متقاضی رد خواهد شد.

عملیات معادل سازی مدارک تحصیلی

تائید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و برنامه‌های آنها

الف) برای تائید دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی باید یکی از شرایط قید شده در زیر را دارا باشد:

 • مورد تائید بودن و دارا بودن قابلیت ارائه مدرک دانشگاهی، دانشگاه و یا موسسه عالی از طرف مراجع زیربط کشوری که در آن در حال فعالیت می باشد،
 • دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسطه به شورای عالی آموزش یک کشور که در کشور دیگری فعالیت دارند باید مورد تائید هم کشور مبداء و هم کشوری که در آن فعالیت می نماید باشند.
 • اگر دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی یکی از اعضای سازمان بین المللی باشد که ترکیه هم جز اعضای آن سازمان است.

ب)

اگر دانشگاه ویا موسسه آموزش عالی یکی از سه شرط قید شده در بند الف را دارا نباشد شرایط زیر برای تائید آن دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی لازم می باشد:

– همخوانی زیربنایی برنامه ها، گروه های آموزشی و سایر برنامه های آموزشی با ساختار سیستم آموزش عالی ترکیه.

– دارا بودن حداقل سه دانشکده و یک مجموعه ای که مدرک فوق لیسانس صادر می نماید.

– جوابگو بودن برنامه های آکادمیک دانشگاه یا موسسه برای برنامه های جاری مشابه در ترکیه در راستای کفایت گروه آکادمیک.

–  زمان برنامه های دانشگاه، از نوع حضوری و یا از راه دور بودن برنامه ها، (ECTS- European Credit Transfer System) سیستم انتفال کردیت اروپا با سیستم متقابل موجود در ترکیه همخوانی داشته باشد.

– وجود مکانیزم باز برای دسترسی به اطلاعات مربوط به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و برنامه های آنها.

– واضح بودن و کامل بودن روند اعتبار سنجی و کیفیت آموزشی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی.

– حداقل یک دوره فارغ التحصیل ارائه دهند.

ج)

اگر تمامی شرایط موجود در بند الف را دارا باشد ولی یکی از شرایط قید شده در زیر در دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی موجود باشد این دانشگاه ویا موسسه آموزش عالی مورد تائید نخواهد بود و مدارک این دانشگاه ویا موسسه آموزش عالی قابل بررسی جهت معادل سازی نخواهد بود.

– در صورت تائید شدن ارتباط دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی با گروهک های تروریستی در چارچوب قانون 2547 پیوست 31.

– در صورت مشخص شدن استاندارد سطح آموزش ارائه شده پائین تر از استاندارد مورد قبول ترکیه باشد، و یا فارغ التحصیلان این برنامه کفایت لازمه برای فارغ التحصیلان این رشته را دارا نباشند و با آزمون تعیین سطح علمی برای جبران این برنامه نیاز به گذراندن بیش از پنجاه درصد از دوره های مشابه در ترکیه باشند.

– ثابت شدن تهیه مدارک جعلی و یا خلاف واقعه ای از طرف دانشگاه و یا سازمان آموزش عالی.

عملیات معادل سازی مدارک تحصیلی

روند بررسی معادل سازی مدارک تحصیلی

الف)

مدارک متقاضیانی که موسسه آموزش عالی و یا دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده اند مورد تائید سازمان آموزش عالی طبق ماده قبلی باشد و مدارک تحویلی نواقصی نداشته باشد، بررسی معادل سازی برمبنای شرایط زیر صورت می پذیرد:

 • اصل بودن مدارک، مطابقت مدارک با مدارک واقعی، بدون خط خوردگی، پارگی، پاک شدگی بودن مدارک، متعلق بودن مدارک ارائه شده به شخص مراجعه کننده، اقامت داشتن شخص متقاضی در کشوری که مدرک در آن اخذ شده است، اطلاعات گذرنامه متقاضی و متناسب بودن مدارک ورود خروج متقاضی.
 • برای اشخاصی که درخواست مدرک تائید فارغ التحصیلی می نمایند، مورد تائید بودن موسسه آموزش عالی و یا دانشگاه و برنامه (رشته ای) که از آن فارغ التحصیل شده اند و سطح آموزش دیده شده از طرف متقاضی.
 • در موارد درخواست معادل سازی مدرک، رشته تحصیلی مربوط به مدرک، مطابقت این رشته از نظر تعداد دروس و واحد های گذرانده شده با رشته ی موجود در سیستم آموزشی ترکیه مورد بررسی قرار می گیرد.
 • در مواقعی که مشابه رشته متقاضی در سیستم آموزشی ترکیه وجود نداشته باشد، با متابق بودن با سایر شرایط قید شده در این متن بررسی فوق دیپلم، لیسانس و یا فوق لیسانس بودن مدرک ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد.
 • بررسی مدارک ارائه شده در مواقعی که نیاز به استفاده از عنوان می باشد، بر مبنای بند اول قانون 43 از قانون آموزش عالی به شماره 2547 ترکیه، جهت مطابقت عنوان اخذ شده با مدارک.

ب)

تمامی مدارک ارائه شده از طرف متقاضی از طرف ریاست اداره خدمات معادل سازی بررسی شده و در صورت نیاز از دانشگاه ها و کمیسیون مشاوره علمی اخذ نظر کرده و سپس یک گزارش ابتدایی آماده شده و به تقدیم کمیسیون می گردد.

ج)

در صورت صلاحدید کمیسیون در خصوص تائید ویا معادل سازی می تواند برای اطمینان حاصل کردن از صحت مدارک، نوع برنامه (رشته تحصیلی)، سطح تحصیلی و کیفیت تحصیل از خود شخص متقاضی، از دانشگاه صادر کننده مدرک و یا از مراجع مربوطه کشور مبدا درخواست تائید اطلاعات، اطلاعات اضافی و مدارک جدید کند.

پس از بررسی های قید شده در بالا مدرک معادل صادر می گردد. مدت زمانی که برای انجام این کار در نظر گرفته شده است شش ماه تا یک سال می باشد.

در این راستا گروه سفیر در تمامی مراحل قید شده در بالا همراه شما عزیزان بوده و با استفاده از کادر مجرب خود در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه امور مربوط به معادل سازی را انجام می دهد. برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه سفیر تماس حاصل نمائید.

برچسب‌ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند