گروه بین المللی سفیر

منشور اخلاقی

ما کارکنان و وکلای گروه بین المللی سفیر ، با استعانت از خدای متعال و با هدف کسب رضایت او پیمان می بندیم، به منظور تحقق اهداف والای این موسسه و ارائه خدمات مطلوب و ارزش آفرین به متقاضیان و حرکت مستمر به سوی تعالی سازمانی، همواره متعهد و مجری اصول اخلاقی زیر باشیم:

 • خداوند را همواره ناظر بر رفتار و اعمال خود دانسته و به منظور کسب رضایت او از طریق رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی کوشا بوده و تقوا، عدالت، شرف و اعتدال را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار دهیم.بر رعایت و اجرای کامل قوانین کشور و مقررات و ضوابط اداری شرکت در همه حال پایبند باشیم.
 • مشتری را به عنوان یک شریک تجاری، عاملی برای رشد و بقای خود دانسته و خود را متعهد به پاسخگویی و امانت داری و شفافیت در قبال او بدانیم.
 • در سازمان خود حفظ کرامات انسانی کارکنان را بستر دیگر رفتارهای سازمانی قرار دهیم و احترام به پیشکسوتان، مدیران و همکاران و پرورش تعلقات سازمانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
 • خلاقیت و نوآوری مورد اهتمام جدی ماست.
 • هرگونه انتقاد، اظهارنظر و پیشنهاد از سوی متقاضیان و همکاران را مشتاقانه ارج نهاده، انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان را فرصتهای راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی دانسته و از آن در راستای ارتقای خود و شرکت استفاده نماییم.

و همچنین نحوه انتخاب وکلای موسسه از منظر مدیر موسسه ، الزام به داشتن ویژگی هایی است که بعضا منحصر به فرد بوده و مرام نامه ذیل را بین وکلا و همکاران موسسه منتج شده است:

 • وکلای موسسه دارای تحصیلات کافی در علم حقوق به خصوص شاخه امور بین الملل هستند.
 • کلیه وکلای دارای اطلاعات و معلومات کافی در علوم مرتبط از قبیل : ادبیات ، فلسفه ، منطق ، اخلاق ، تاریخ ، جامعه شناسی ، روانشناسی ، علم اقتصاد شرعیات و … می باشند .
 •  وکلای موسسه معتقدند که به آدب و فنون خطابه و سخنوری آشنایی داشته باشند و به شغل وکالت عشق و علاقه داشته و آن را دوست دارند . بطوری که آن را به مثابه « یک مقام روحانی » می دانند .
 • وکلای موسسه اعتقاد دارند که در مطالعات حقوقی و قضایی مداومت داشته و معلومات مربوط به شغل خود را با شیوه منطقی توسعه  می دهند و همیشه در جریان پیشرفت های علم حقوق مخصوصا امور قانونگذاری و رویه های قضایی هستند .
 • وکلا و همکاران موسسه در حد اعلای شرف ، تقوی ، درستکاری و پرهیز گاری هستند و حس راستی و درستی را ملکه روح ساخته اند . چرا که وکیل را       « مظهر شرف و استاد بیان » تعریف کرده اند .
 • همکاران و وکلای موسسه ، مظهر و نمونه شهامت اخلاقی ، جسارت و شجاعت خاص هستند و در تمام شرایط ، وظیفه خود را بدون واهمه و سستی انجام می دهند
 • همه وکلای موسسه میدانند که نباید شغل شریف وکالت را به عنوان « تجارت » تلقی کرده و آن را تا حد « حق العمل کاری » و یا « دلالی » تنزل دهند.
 • همه وکلای گروه بین المللی سفیر معتقد هستند که یک وکیل خوب باید در برابر شاکیانی که از وی یاری خواسته اند همیشه و در تمام شرایط ، اعتدال و بی غرضی و عدم پایبندی به منافع شخصی را عملا نشان دهد .
 • وکلای موسسه معتقدند که باید پشتکار داشته و آن را با سرسختی و پابرجایی توأم نمایند .
 • یک وکیل خوب باید از بیان شیوا و آسان ، حافظه خوب ، نفوذ و تاثیر در برخورد و دلنشینی در آهنگ صدا ، اندیشه روشن ، دلپذیری و مهربانی ، بی تکلفی و تربیت عالی بهره مند باشد و سعی وکلای موسسه همین است.
 •  وکلای موسسه اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده اند و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ می نماید .
 • وکلای موسسه ، سلامت جسمی خود را همواره حفظ می کنند تا وقتی به ساحل موفقیت می رسند به علت پیری زودرس برکنار نشوند.
 • وکلای موسسه بطور منظم و مستمر و در ساعات مشخص در محل کار خود جهت پاسخگویی به مراجعین حضور فیزیکی دارند .
 • وکلای موسسه در مذاکرات شفاهی در دادگاه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و حتی نسبت به وکلاء اصحاب دعوی رعایت میکنند .
 • وکلای موسسه معتقدند نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم جهت تطویل دادرسی و محاکمه به وسایل خدعه آمیز متوسل شود .
  سعی وکلای موسسه در این است که به تمام نکات باریک و پیچیده قضایی تسلط داشته و علم حقوق را عصای دست خود بداند .
 • وکلای گروه بین المللی سفیر در گفتار خود دقیق ، ساده ، صدیق ، با علاقه و با حرارت هستند .
 • وکلای موسسه از بیان زیاد ، طولانی ، مفصل و تکرار کلام خودداری کند .
 • بیانات وکلای موسسه و نقل وقایع و حوادث ایشان کاملا صادقانه و طبیعی و مطابق با واقع بوده و انعکاس و مظهر کامل و دقیقی از واقعیت و حقیقت می باشد .
 • وکلای موسسه معتقدند که باید به اهمیت شغل وکالت آگاه بوده و همیشه به یاد دارند که هر کس به این شغل می پردازد تنها نظرش به کسب معاش نباید باشد ، بلکه مسئولیت جان و مال مردم را به عهده می گیرد .
 • وکلای موسسه دارای صفاتی همچون : قوت استدلال ، قدرت تخیل و ابتکار ، قابلیت استنتاج ، طبع نقاد ، نرمش و گسترش فکر و قریحه روانشناسی می باشند .
 • وکلای موسسه در موقع دفاع و استدلال و بیان عقیده همواره نکات دقیق و ظریف زبان ملی خود را رعایت می کند .
 • ۲۴٫ وکلای موسسه اعتقاد دارند که همواره باید وقت شناس بوده و دادخواست ها ، لوایح ، اسناد و مدارک را به موقع خود آماده نموده و تسلیم نماید .
 • وکلای موسسه همواره با موکل خود در ارتباط بوده و برای اخذ توضیح از دعوت مجدد و مکرر موکل پرهیز می کنند.
 • وکلای گروه بین المللی سفیر ضمن برخورداری از قدرت دفاع و استدلال قوی ، همواره در اظهار عقیده و قانع ساختن دادرس دادگاه از ذوق هنری و استعداد نیز بهره گیری می کنند .

(روش وکیل توضیح و تبیین است ، سلاح وکیل زبان و قلم وی و باروت این سلاح دانش حقوقی وکیل است )