آزمون ها

آزمون SAT

آزمون SAT از چهار بخش Reading، Writing، Math Test-No Calculator ،Math Test-Calculator تشکیل شده است؛ که شما باید هر چهار بخش آن را پاسخ دهید، توجه داشته باشید که مدت زمان در نظرگرفته برای هر آزمون محدود می‌باشد و شما باید این چهار بخش ها را پشت سرهم پاسخ دهید

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

آزمون YOS

آزمون YOS که مخفف کلمه‌ی Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı است، آزمونی است که هر سال از سمت دانشگاه­ های کشور ترکیه، خصوصی و دولتی برگزار می­‌گردد که مختص دانشجویان بین‌المللی یا خارجی یا به عبارت دیگر مختص دانشجویان غیربومی است که قصد داشته باشند در کشور ترکیه و در مقطع لیسانس رشته­‌های دندانپزشکی، داروسازی، پزشکی، مهندسی و علوم‌انسانی به زبان ترکی تحصیل کنند. هر دانشگاه موظف است با توجه به ظرفیت در نظر گرفته برای این دانشجویان، نسبت‌به پذیرش آنان بر اساس نتایج آزمون YOS اقدام نماید.

فهرست